doradztwo, wsparcie, identyfikowanie zagrożeń i przeciwdziałanie ich powstawaniu koniecznie sprawdź:

Doradztwo podatkowe

G.L. Spółka Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie polskiego prawa podatkowego dotyczące:

- przygotowania wniosków i prowadzenie spraw dotyczących interpretacji prawa podatkowego,
- przygotowywania opinii i pism w sprawach podatkowych,
- analizę zobowiązań podatkowych, posiadanej dokumentacji i wewnętrznych procedur Klienta,
- doradztwa podatkowego w związku z wszczętą kontrolą podatkową oraz każdym postępowaniem administracyjnym u Klienta,
- sporządzania zażaleń, odwołań oraz skarg na bezczynność do organów wyższej instancji,
- sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
- reprezentacja i występowanie w imieniu Klienta na wszystkich lub poszczególnych etapach toczących się postępowań w oparciu o udzielone pełnomocnictwo,
- pomoc Klientom na wszystkich etapach postępowania egzekucyjnego.

ostatnie wiadomości wszystkie