doradztwo, wsparcie, identyfikowanie zagrożeń i przeciwdziałanie ich powstawaniu koniecznie sprawdź:

Oferty specjalne

Cykl szkoleń dla przedsiębiorców

G.L. Spółka Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. realizuje szkolenia zamknięte na zlecenie przedsiębiorstw. Specjalizuje się w tematyce z dziedziny finansów, rachunkowości oraz zagadnień prawno-podatkowych.

Przy realizacji szkoleń zamkniętych stawiamy sobie za cel podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej oraz pracowników działów finansowo-księgowych, mając na uwadze fakt, że wysokie kwalifikacje zawodowe pracowników  służą poprawie pozycji rynkowej firmy jak również możliwościom jej ciągłego rozwoju.

Szkolenia zamknięte przygotowywane są zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta  i dostosowane do jego oczekiwań i specyfiki działalności. Program tych szkoleń jest opracowywany na podstawie konsultacji z przedstawicielami klienta.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów , ćwiczeń praktycznych i rozwiązywania konkretnych problemów w formie zadań sytuacyjnych dla uczestników.

Przygotowujemy autorskie materiały szkoleniowe oraz prezentacje  multimedialne.

Realizujemy szkolenia zamknięte z następujących obszarów tematycznych:

 

Podatki

•    Podatek od towarów i usług - bieżące problemy praktyczne

•    Podatek dochodowy od osób prawnych

•    Rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych

•    Sponsoring, sprzedaż premiowa, reprezentacja i reklama w aspekcie podatków dochodowych i podatku VAT

•    Świadczenia na rzecz pracowników, członków zarządu, rad nadzorczych – rozliczenia podatkowe

 

Szkolenia z zakresu zarządzania środkami unijnymi, ich rozliczania:

•    Sporządzanie aplikacji o środki unijne

•    Kwalifikowalność kosztów i rozliczanie dotacji unijnych

•    Rachunkowość  i rozliczenia podatkowe projektów unijnych

•    Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy unijnych

•    Biznesplany i studia wykonalności w procesie aplikowania o środki unijne

 

Rachunkowość – krajowe i międzynarodowe standardy

•    Połączenia spółek  kapitałowych – aspekty prawne, rachunkowe i podatkowe

•    Konsolidacja sprawozdań finansowych wg polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości

•    Instrumenty finansowe w praktyce, wycena i prezentacja w sprawozdaniu

•    Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w krajowych i międzynarodowych standardach rachunkowości

•    Rachunkowość kreatywna

•    Podatek odroczony w krajowych i międzynarodowych standardach

•    Różnice kursowe w standardach rachunkowości i prawie podatkowym

•    Leasing - praktyczne aspekty bilansowe i podatkowe

•    Zamknięcie roku w aspekcie rachunkowym i podatkowym

•    Inwentaryzacja – procedury i ujęcie w księgach

ostatnie wiadomości wszystkie