doradztwo, wsparcie, identyfikowanie zagrożeń i przeciwdziałanie ich powstawaniu koniecznie sprawdź:

Uczestnictwo w postępowaniu podatkowym

G.L. Spółka Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. reprezentuje swoich klientów w zakresie obsługi toczących się postępowań w zakresie kontroli skarbowej i podatkowej oraz postępowań podatkowych przed urzędami skarbowymi, urzędami kontroli skarbowej izbami skarbowymi oraz samorządowymi organami podatkowymi. W ramach świadczonych usług oferowane jest:

- odwołanie od decyzji organu podatkowego,
- doradztwo i pomoc podczas kontroli podatkowych oraz podczas każdego etapu postępowania podatkowego,
- przygotowanie i wdrożenie strategii obrony, formułowanie właściwej argumentacji,
- reprezentowanie klientów przed inspektorami kontroli skarbowej, w urzędach skarbowych i w izbach skarbowych,
- reprezentowanie klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz sądami powszechnymi,
- przygotowanie wniosków, zażaleń, odwołań, skarg oraz innych pism w trakcie kontroli podatkowej, postępowania podatkowego i postępowania sądowego,
- składanie wniosków dowodowych oraz gromadzenie materiału dowodowego potwierdzającego poprawne działanie strony,
- przygotowywanie pism oraz dokumentacji związanej z postępowaniem egzekucyjnym zobowiązań budżetowych.

ostatnie wiadomości wszystkie